Ik werk in het wijkteam

De zoektocht van Olga (51)

Na een verkeersongeval op haar 16e ondervond Olga Seppenwoolde de gevolgen van traumatisch hersenletsel. In de jaren die volgden, ging ze van arts naar arts en van behandeling naar behandeling. De link met hersenletsel werd niet gelegd. Tot drie jaar geleden. In deze video vertelt ze erover. Bekijk hier de verhalen van andere cliënten.

Wist u dit?

In een stad als Utrecht wonen 14.000 mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Mensen met hersenletsel ervaren beperkingen op verschillende levensterreinen zoals: gezondheid, wonen, werken, onderwijs, vervoer en vrijetijdsbesteding. Als iemand beter leert omgaan met zijn hersenletsel nemen de kosten van thuiszorg, arbeidsuitval en schuldhulpverlening nemen af.

Ook ervaren mantelzorgers dan minder zorglast. Oorzaken van hersenletsel zijn CVA, trauma, zuurstoftekort (bijvoorbeeld na hartstilstand), meningitis, encefalitis, middelengebruik of vergiftiging. Gevolgen zijn bijvoorbeeld vergeetachtigheid, concentratieproblemen, vermoeidheid, somberheid, angst, apathie, impulsiviteit, afasie, moeite met plannen en organiseren.

De cijfers

140.000

Jaarlijks krijgen 140.000 mensen hersenletsel.

40.000

Van deze groep houden 40.000 mensen hier blijvende beperkingen aan over.

650.000

In Nederland leven 650.000 mensen die beperkingen ervaren door hersenletsel.

90%

Van deze groep woont 85-90% zelfstandig thuis.

3.5%

Dus 3,5% van de zelfstandig wonende inwoners van elke gemeente heeft beperkingen door hersenletsel, de naasten niet meegeteld.

Zo legt u de link

Tip 1

Check de oorzaak

Ruzie in een gezin, plotselinge schulden, een verwaarloosd huishouden of iemand die overlast veroorzaakt? Check of er sprake is van hersenletsel. Zo ja, verwijs door naar in hersenletsel gespecialiseerde begeleiding of behandeling

Tip 2

Verwijs bij klachten

Mensen met hersenletsel kunnen veel last hebben van klachten, zoals ernstige vermoeidheid en overprikkeling. Ook van hun directe omgeving vraagt dit veel. Verwijs door naar passende begeleiding, behandeling of lotgenotencontact.

Tip 3

Luister naar de naaste(n)

Mensen met hersenletsel hebben vaak beperkt ziekte-inzicht. Betrek daarom altijd een naaste van iemand met hersenletsel bij het keukentafelgesprek, ook als de persoon zelf zegt dat dat niet nodig is.

Expert aan het woord: Associate Lector Kitty Jurrius

In deze video vertelt Kitty Jurrius, Associate Lector NA(H) bij Windesheim Flevoland, over het onderzoek dat zij heeft gedaan onder mensen met NAH en de wijze waarop zij de verleende zorg door wijkprofessionals hebben ervaren.

Doorverwijzen

Is er geen duidelijke diagnose en vermoedt u niet-aangeboren hersenletsel? Verwijs dan naar een neuroloog of revalidatiearts. Is er wél een diagnose en heeft er nooit revalidatie plaatsgevonden? Verwijs dan naar medisch specialistische revalidatie.

Als er wel revalidatie heeft plaatsgevonden, kunt u verwijzen naar gespecialiseerde ambulante begeleiding (gemeente), paramedische of psychologische eerstelijns zorg of multidisciplinaire behandeling zoals een NAH-poli of Hersenz.

Lumien van der Meer

“Gemeentemedewerkers van Wmo-loketten, waar patiënten aankloppen voor ondersteuning, kunnen met de juiste kennis een signalerende functie vervullen. Voor UWV-personeel, bedrijfsartsen en wijkverpleging geldt hetzelfde.”

Lumien van der Meer, senior medewerker Hersenstichting

Waardevolle links

Lesbrief basisinformatie NAH

'Niet-aangeboren hersenletsel: oorzaken, gevolgen, signalen en zorg'

Dit boekje van Kitty Jurrius, Kelly Bax, Iris Goes en Anna Hofstra geeft waardevolle basisinformatie over NAH voor wijprofessionals en studenten in de zorg en hulpverlening.

hersenletselteams.nl

Hersenletselteams

In Nederland zijn 17 regionale hersenletselteams die u kunnen informeren en adviseren over niet-aangeboren hersenletsel.

watvindik.nl

Sociale kaart

Op deze site vindt u een sociale kaart speciaal gericht op vragen als gevolg van hersenletsel.

kennisplein

Nuttige informatie over NAH

Op dit kennisplein voor professionals is heel veel nuttige informatie te vinden: cijfers, good practices, tips, tools en achtergronden, waaronder een Kennisbundel NAH.

Signaleringskaart NAH

Herken hersenletsel bij kinderen en jongeren

Hoe kun je niet-aangeboren hersenletsel bij kinderen en jongeren signaleren? Waar moet je op letten? Deze NAH-in-beeld kaart geeft weer welke vragen je stelt voor het signaleren van NAH en wat mogelijke oorzaken zijn van hersenletsel bij kinderen en jongeren.

Deel deze pagina
met een collega