Over Leg de Link

Het kost mensen met niet-aangeboren hersenletsel vaak veel moeite om de juiste hulp te vinden. Met ‘Leg de Link met hersenletsel’ wil initiatiefnemer Hersenz huisartsen en andere zorgprofessionals informatie aanreiken waarmee zij hersenletsel eerder kunnen signaleren en beter kunnen doorverwijzen.   Om zoveel mogelijk zorgprofessionals te bereiken, roept Hersenz met de campagne alle

betrokkenen op om de website bekend te maken bij collega’s en samenwerkingspartners en met hen de inhoud te delen.   Veel leed kan voorkomen worden als we er samen ervoor zorgen dat NAH tijdig herkend en erkend wordt en cliënten snel de zorg vinden die ze nodig hebben. Inmiddels steunen diverse partijen waaronder de Hersenstichting en Hersenletsel.nl deze campagne. Helpt u ook mee?

Wil je je als organisatie de campagne steunen?

Laat ons weten hoe je de campagne zou willen steunen. Stuur een mail naar Dewi van der Vaart (dewivandervaart@hersenz.nl). Als dank voor je steun plaatsen we een logo met een  link naar jouw organisatie op de homepage.

Help je mee delen?

Wil je ons helpen om de website en inhoud te delen? Dat kan op de volgende manieren.   Attendeer medewerkers en achterban op het bestaan van de website, deel video’s (een overzicht vind je op deze pagina) of een van de pagina’s voor professionals via jullie eigen social mediakanalen. Je kan ook een collega of andere professional via Whatsapp of

email wijzen op een van de negen pagina’s voor professionals. Gebruik hiervoor de buttons onderaan deze pagina’s.   Word een van onze vaste social media ambassadeurs. Als ambassadeur deel je onze social mediaberichten (automatisch) met je eigen volgers en connecties op LinkedIn.

Ja ik help mee!

Deel deze site
met een collega