Ik ben huisarts

Expert aan het woord: neuroloog prof. dr. Joukje van der Naalt

In deze video legt neuroloog prof. dr. Joukje van der Naalt uit welke factoren van invloed zijn op het herstel na traumatisch hersenletsel, welke nieuwe mogelijkheden er zijn om hersenschade te detecteren en wat u kunt doen als patiënten met traumatisch hersenletsel zich melden in uw praktijk.

Wist u dit?

Een gemiddelde huisartsenpraktijk telt 80 patiënten met niet-aangeboren hersenletsel. Ernstige, chronische vermoeidheid en somberheid komt bij 60% van alle patiënten met hersenletsel voor. Oorzaken van hersenletsel zijn CVA, trauma, zuurstoftekort (bijvoorbeeld na hartstilstand), meningitis, encefalitis, middelengebruik of vergiftiging. Gevolgen zijn bijvoorbeeld

vergeetachtigheid, concentratieproblemen, vermoeidheid, somberheid, angst, apathie, impulsiviteit, afasie, moeite met plannen en organiseren. Begeleiding en behandeling voor mensen met hersenletsel en hun naasten verbetert de kwaliteit van leven, ook al zijn ze medisch uitbehandeld. Mensen met hersenletsel ervaren niet alleen herstel in de eerste 6 maanden maar ook nog in de jaren erna.

De cijfers

140.000

Jaarlijks krijgen 140.000 mensen hersenletsel van wie er 40.000 blijvende beperkingen overhouden.

650.000

In Nederland leven 650.000 mensen die beperkingen ervaren door hersenletsel.

10%

Één op de tien patiënten met hersenletsel krijgt medische specialistische revalidatie.

32%

Jaarlijks krijgen 45.000 mensen een CVA. Dit is 32% van de incidentie.

61%

Jaarlijks lopen 85.000 mensen traumatisch hersenletsel op. Dit is 61% van de incidentie.

Tip 1

Check het verleden

Vage klachten, relatieproblemen of een burn-out? Check of de patiënt een CVA of trauma heeft meegemaakt in het verleden.

Tip 2

Verwijs bij klachten

Neem klachten zoals ernstige vermoeidheid en overprikkeling serieus en verwijs door naar passende begeleiding of behandeling.

Tip 3

Luister naar de naaste(n)

Neem de naaste(n) van een hersenletselpatiënt serieus, ook als de patiënt zelf zegt dat er niets aan de hand is. Mensen met hersenletsel hebben vaak beperkt ziekte-inzicht.

De zoektocht van Willemijn

Willemijn Berkley liep hersenletsel op na een ongeluk op de squashbaan. Door zelf te zoeken, te proberen en met hulp van haar vriendin vond ze uiteindelijk de hulp waar ze zo lang naar op zoek was. In deze video vertelt ze erover. Bekijk hier de verhalen van andere cliënten.

Doorverwijzen

Is er geen duidelijke diagnose en vermoedt u niet-aangeboren hersenletsel? Verwijs dan naar een neuroloog of revalidatiearts. Is er wél een diagnose en heeft er nooit revalidatie plaatsgevonden? Verwijs dan naar medisch specialistische

revalidatie. Als er wel revalidatie heeft plaatsgevonden, kunt u verwijzen naar gespecialiseerde ambulante begeleiding (gemeente), paramedische of psychologische eerstelijns zorg of multidisciplinaire behandeling zoals Hersenz.

Caroline van Heugten over NAH

“De acute, medische zorg is de laatste jaren sterk verbeterd. Hierdoor overleven meer mensen een verkeersongeval of beroerte. Het is echter niet mogelijk om álle gevolgen van een hersenletsel te voorkomen, zodat er steeds meer mensen met blijvende gevolgen moeten (leren) leven en dat gaat niet vanzelf. De voor de patiënt met hersenletsel zo typerende ‘onzichtbare gevolgen’ zoals geheugen- en concentratieproblemen, vermoeidheid of somberheid vormen belangrijke obstakels voor een geslaagde terugkeer in de maatschappij.” Lees hier het hele artikel.

Caroline van Heugten is hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Universiteit Maastricht en hoofd van het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg.

Waardevolle links

hersenletselteams.nl

Hersenletselteams

In Nederland zijn 17 regionale hersenletselteams die u kunnen informeren en adviseren over Niet Aangeboren Hersenletsel.

Wegwijzer Hersenletsel

Sociale kaart

Op deze site vindt u een sociale kaart speciaal gericht op vragen als gevolg van hersenletsel.

Huisartsentool

Download stroomdiagram

De huisartsentool helpt u om niet-aangeboren hersenletsel bij uw patiënt te signaleren. De tool is ontwikkeld door Maastricht University.

Deel deze pagina
met een collega